Психічне здоров’я у надзвичайних ситуаціях

Майже всі люди, які постраждали від надзвичайних ситуацій, відчувають психологічний стрес, вираженість якого у більшості людей з часом знижується. Психічні розлади лягають важким тягарем на населення: за даними проведеного ВООЗ огляду, 129 досліджень, що пройшли в 39 країнах, кожна п’ята людина (22%), яка за останні 10 років пережила надзвичайну ситуацію, страждає від депресії, тривожного розладу, посттравматичного біполярного розладу або шизофренії. В умовах надзвичайної ситуації депресія та тривожні розлади посилюються з віком та частіше зустрічаються у жінок, ніж у чоловіків.

Одним із пріоритетів у надзвичайних ситуаціях є захист та покращення психічного здоров’я людей і психосоціальне самопочуття. На ранній стадії надзвичайної ситуації соціальна підтримка є необхідною для захисту та підтримки психічного здоров’я та психосоціального благополуччя.

Міжустановчий постійний комітет* розробив 6 Принципів психічного здоров’я та психосоціальної підтримки в надзвичайних ситуаціях:

1. Права людини та справедливість.
Дотримуватись прав людини всіх постраждалих осіб та захищати окремих осіб і групи, які піддаються підвищеному ризику порушення прав людини. Необхідно сприяти справедливості та недискримінації.

2. Участь громади.
Залучати місцеве постраждале населення до участі в гуманітарній допомозі.
У більшості надзвичайних ситуацій значна кількість людей демонструє достатню стійкість, щоб брати участь у зусиллях з надання допомоги та відновлення.

3. Принцип «Не нашкодь».
Робота з питань психічного здоров’я та психосоціальної підтримки може завдати шкоди, оскільки стосується дуже чутливих питань. Можливо знизити ризик шкоди різними способами: участі в координаційних групах для обміну досвідом; розробки методів психологічного втручання на основі перевіреної інформації; розвитку культурної етики; розвитку розуміння загальних прав людини.

4. Використання наявних ресурсів та можливостей.
Ключовим принципом, навіть на ранніх стадіях надзвичайної ситуації, є створення місцевого потенціалу, підтримка самодопомоги та посилення вже наявних ресурсів.

5. Інтеграція систем підтримки.
Заходи, інтегровані в системи, охоплюють більше людей, більш стійкі та викликають менше відторгнення.

6. Багаторівнева підтримка.
У надзвичайних ситуаціях люди страждають по-різному і потребують різного роду підтримки. Ключем до організації психічного здоров’я та психосоціальної підтримки є розробка багаторівневої системи додаткової підтримки, яка відповідає потребам різних груп.

Незважаючи на трагічний характер надзвичайних ситуацій та їх несприятливі наслідки для психічного здоров’я, такі ситуації відкривають можливості для створення стійких систем охорони психічного здоров’я для всіх, хто цього потребує.

*Міжвідомчий постійний комітет (МПК)* був створений у 1992 році у відповідь на резолюцію Генеральної Асамблеї 46/182, яка закликала до посилення координації гуманітарної допомоги. Резолюція створила МПК як основний механізм для сприяння міжвідомчому прийняттю рішень у відповідь на складні надзвичайні ситуації та стихійні лиха.

Джерела:
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-in-emergencies
Checklist for field use IASC MHPSS